Ngày 13/01/2017, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2016 và triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017. Đồng chí Lê Đình Bản, Phó Tổng giám đốc – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Công ty chủ trì hội nghị. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phùng Xuân Đào Phó tham mưu trưởng và đại diện Ban Dân quân tự vệ Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh.

Lễ ký giao ước thi đua năm 2017 giữa các tiểu đội trong trung đội tự vệ Công ty

Năm 2016, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty đã chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức huấn luyện sát với thực tế; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn các hạng mục Nhà máy Thủy điện A Vương góp phần giữ vững ANCT TTATXH trên địa bàn Công ty đứng chân, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị. Năm 2016 Ban CHQS Công ty được UBND tỉnh Quảng Nam tặng thưởng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2016 góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Quảng Nam.”

 

Đồng chí Phùng Xuân Đào Phó tham mưu trưởng

Đồng chí Lê Đình Bản, Phó Tổng giám đốc – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Công ty

Năm 2017, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tham gia có chất lượng hội thi, hội thao, đảm bảo an toàn các hạng mục của nhà máy, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giữ vững ANCT TTATXH, bảo vệ rừng đầu nguồn, tiếp tục thực hiện tốt phát triển kinh doanh sản xuất điện gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ UBND tỉnh Quảng Nam giao trong năm 2017.

Mười Một