Công đoàn EVNGENCO 2 đồng hành cùng người dân Quảng Nam sau mưa lũ.
Công đoàn EVNGENCO 2 đồng hành cùng người dân Quảng Nam sau mưa lũ.