Chuyển đổi số (CĐS) vừa là nhu cầu vừa là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, CĐS của hoạt động Văn phòng cần đóng vai trò tiên phong, hiệu quả nhằm góp phần quan trọng trong cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian và cắt giảm những chi phí không cần thiết. займы которые одобряют ночью

Hội thảo chuyển đổi số của Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương (thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19)

Để cùng Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENC02) thực hiện lộ trình, chủ đề của năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương (AVC) đã từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) qua các hội thảo tập huấn, các buổi truyền thông nội bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc hàng ngày, trong đó có hoạt động của quản trị Văn phòng.

Việc triển khai Văn phòng điện tử (E-office)  đã đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình quản trị truyền thống lên mô hình quản trị trực tuyến làm tiền đề cho tiến trình CĐS công tác Văn phòng của doanh nghiệp. Lãnh đạo AVC luôn quán triệt tất cả các đơn vị Phòng/Phân xưởng/Trung tâm khai thác tối đa tiện ích E-Office (đang triển khai nâng lên nền tảng D-Offic). Người quản lý các đơn vị dễ dàng sắp xếp công việc cũng như nhắc nhở, đôn đốc đưa ra ý kiến cho từng nội dung, vì vậy, tiến độ công việc được theo sát, mọi thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời.

Thực hiện chủ trương “phòng họp không giấy”, sử dụng tài liệu báo cáo trên các phương tiện điện tử, qua mail, zalo, … giảm được rất nhiều chi phí văn phòng phẩm như giấy in, mực in, photocopy; bưu phí; chi đóng gói, vận chuyển cũng như diện tích kho lưu trữ bảo quản hồ sơ …

Họp trực tuyến của Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương

Từ năm 2020 đến nay, AVC thường xuyên tổ chức trực tuyến các hội nghị như: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các Hội nghị chuyên đề, … Các cuộc họp giao ban công tác tháng, họp chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý vận hành Nhà máy Thuỷ điện A Vương, sửa chữa thiết bị tại Công trường, công tác đoàn thể, công tác phòng chống dịch COVID-19… kết nối từ Công ty đến từng đơn vị trực thuộc/từng cá nhân liên quan như là một kênh truyền thông nội bộ, đưa các nội dung và thông điệp cần thiết đến trực tiếp các đối tượng cụ thể vào đúng thời điểm. Thông tin được trao đổi minh bạch, rõ ràng và đa chiều giúp việc thực thi nhiệm vụ mau chóng và chính xác.

Bên cạnh đó, AVC lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin, như: Nâng cao độ ổn định đường truyền Internet băng thông rộng, đường truyền thông tin dung lượng cao, thiết bị đầu cuối kết nối liên thông từ Văn phòng Trụ sở Công ty tại thành phố Đà Nẵng đến Nhà máy Thuỷ điện A Vương/Nhà vận hành đập/các Cơ sở sản xuất của Công ty phục vụ cho các ứng dụng công nghệ thông tin. Thông qua kết nối, tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi xử lý công việc trên môi trường mạng, tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến đã giảm đáng kể số lần các đơn vị phải trực tiếp tập trung hội họp tại trụ sở Công ty để giảm chi phí, tiết kiệm thời gian đi lại …

Lịch họp online trong tuần

Chuyển đổi số trong hoạt động Văn phòng của AVC đang dần đáp ứng yêu cầu nâng cấp hệ thống Văn phòng điện tử, cùng với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hội họp trực tuyến, chia sẻ tài liệu báo cáo trên cổng thông tin nội bộ… đã góp phần quan trọng trong cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian và cắt giảm chi phí không cần thiết./.

Phòng Hành chính – Lao động AVC