Thực hiện chủ trương và chỉ đạo về xây dựng mô hình thí điểm Chuyển đổi số (CĐS) lĩnh vực Thủy điện trong Tổng công ty Phát điện 2, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) đã khẩn trương tổ chức các buổi Hội thảo, các đề tài nghiên cứu về CĐS trong các lĩnh vực SXKD của Công ty để lựa chọn đề tài, giải pháp CĐS báo cáo đề xuất Tổng công ty thông qua, cho phép triển khai. Qua quá trình nghiên cứu, sàng lọc kỹ càng giữa các giải pháp công nghệ, được sự chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Tổng Công ty, AVC đã quyết định chọn Hệ thống phần mềm quản trị thông minh Siemens-XHQ cho đề án Chuyển đổi số “Số hóa Hệ thống DCS và xây dựng Hệ thống thông tin quản lý số liệu vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương” làm cơ sở nền tảng trong quá trình CĐS giai đoạn 1.

Giao diện XHQ

            Với giao diện đồ họa sinh động, phần mềm Siemens-XHQ chạy trên nền Web Html5 với cơ chế linh hoạt, đáp ứng tốt trên mọi thiết bị đầu cuối như PC, Macbook, Tablet, Mobile… XHQ cung cấp nhiều modul trong lĩnh vực như Sản xuất, Tài chính, Thị trường điện, Khí tượng thủy văn, Quan trắc, Báo cáo sản xuất. Phương diện Chuyển đổi số mà XHQ mang lại cho Công ty bao gồm:

Chuyển đổi số trong Công tác Quản trị nội bộ

Tại trang Tổng quan của Hệ thống, Lãnh đạo Công ty và các User có thể nắm được tình hình doanh thu tổng tính đến thời điểm hiện tại; biết được giá bán điện theo thị trường, giá hợp đồng, giá công suất và sản lượng chào bán trên thị trường theo ngày/tháng/năm.

Trang mục Sản lượng điện, hiển thị sản lượng điện sản xuất, sản lượng điện thương phẩm và sản lượng điện tự dùng trong Nhà máy, thời gian chạy máy.

Mục Sản xuất giúp Lãnh đạo Công ty nắm bắt được thông tin nhanh chóng về mực nước hiện tại của Hồ chứa A Vương (mực nước thượng lưu, hạ lưu Nhà máy), các thông số lưu lượng Q về, Q xả tràn, Q chạy máy. Đồng thời nắm được thông tin Tổ máy nào đang vận hành, với công suất thực tế bao nhiêu tại thời điểm truy xuất. Từ đó có thể đưa ra quyết định chỉ đạo điều hành nhanh chóng, chính xác, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Trang tổng quan của XHQ

Trang Tài chính giúp người điều hành có thông tin tổng quan, nhanh chóng về tình hình tài chính thực tế đã thực hiện so với kế hoạch như: Tổng doanh thu, Tổng chi phí, Lợi nhuận tổng của từng mốc thời gian tháng/quý/năm.

Trang tài chính

 

Chuyển đổi số trong Công tác Quản trị sản xuất

Phần Tổng quan về Sản xuất, cán bộ Sửa chữa (hoặc Vận hành) nắm được thông tin tổng quan về thời gian chạy máy, hệ số khả dụng, hệ số sử dụng, sản lượng điện sản xuất, điện thương phẩm của từng Tổ máy thực tế theo từng mốc thời điểm lũy kế ngày/tháng/năm so với kế hoạch.

Trang tổng quan về Sản xuất

Dựa vào Tab Sản xuất/Nhà máy; cán bộ Sửa chữa, bảo trì nắm được tổng quát các thông số toàn Trạm phân phối và Nhà máy: Điện áp, dòng điện, tần số, công suất tác dụng, công suất phản kháng nhận và phát lên lưới. Biết được thông tin Tổ máy nào đang vận hành với công suất thực tế theo thời gian thực (P, Q, tốc độ, hiệu suất).

Trên sơ đồ trạm tại các TU thanh cái C21A, C21B, C24A, C24B, có thể hiển thị nhiệt độ vận hành hiện tại của các máy biến điện áp thực tế, đồng thời có chức năng Trend để theo dõi định kỳ sự thay đổi biến thiên của dải nhiệt độ làm việc này; giúp cán bộ sửa chữa có thể phát hiện sự cố quá nhiệt bất thường trong quá trình làm việc của các TU này.

Trang nhà máy

Mục Máy phát (Tuabin) giúp chúng ta theo dõi được các thông số quan trọng như: Nhiệt độ dầu các ổ hướng, ổ đỡ; nhiệt độ séc măng; áp lực nước vào ra Tuabin; nhiệt độ tại các thanh dẫn Stator, nhiệt độ nước làm mát và các tín hiệu rung đảo, …

Trang máy phát

Mục Bảo trì: Giúp cán bộ kỹ thuật nắm được thông tin về Kế hoạch sửa chữa theo từng hạng mục (SCL, SCN) đồng thời thống kê được tình trạng, số lượng các thông tin lỗi trong Nhà máy.

Trang bảo trì

Tính năng quản lý Tag: Thiết lập các mức cảnh báo sớm theo báo động mức thấp và báo động mức cao, gửi email đến người dùng giúp cho người vận hành và sửa chữa theo dõi tức thời trạng thái của thiết bị với mức tín hiệu cảnh báo liên quan, kịp thời tăng cường phát hiện xu hướng diễn biến, tình trạng thiết bị và có quyết định xử lý kịp thời nhằm ngăn ngừa sự cố tiềm ẩn, giúp tổ máy vận hành an toàn tin cậy.

Chức năng quản lý Tag

Về công tác Vận hành cũng sử dụng các chức năng của XHQ như ở mục 2.1 Công tác Bảo trì, sửa chữa, giúp nhân viên Vận hành nắm được nhanh chóng, chính xác các thông tin về Tổ máy, Trạm phân phối, trạng thái thực tế thiết bị …

Trong mục Báo cáo: Nhân viên Vận hành có thể truy xuất các số liệu vận hành theo biểu mẫu báo cáo A0, báo cáo A3, báo cáo B02, số liệu tự dùng AC/DC, thông số cơ điện … từ đó công tác gửi số liệu báo cáo được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, chính xác và giảm thiểu được nhiều thời gian lập báo cáo cũng như hạn chế sai sót.

Chức năng báo cáo số liệu

Tại mục Thủy văn, các thông số về lượng mưa trong ngày tại các trạm đo mưa, biểu đồ dự báo thời tiết ngắn hạn (Windy) giúp nhân viên Vận hành, Thị trường điện có thể quan sát, dự đoán được lưu lượng nước về hồ trong ngày.

Mục Quan trắc: Giúp nhân viên vận hành và Lãnh đạo theo dõi được các thông số áp lực thấm tự động, nhiệt độ vĩnh cửu, áp lực thấm đơn giản và độ dịch chuyển khe nhiệt tại các điểm quan trắc thân đập. Do đó, công tác vận hành Đập thủy điện được theo dõi kỹ càng, sát sao, đảm bảo vận hành tin cậy.

Chức năng Thủy văn, quan trắc

Với tinh thần quyết tâm cao độ trong thực hiện lộ trình CĐS, AVC đang từng bước đẩy mạnh quá trình CĐS trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sẵn sàng nghiên cứu và áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, mới nhất trong nhiều lĩnh vực, bước đầu đã thành công trong triển khai Hệ thống phần mềm quản trị sản xuất thông minh XHQ. Trong năm 2022, AVC sẽ tiếp tục triển khai và đưa vào vận hành Hệ thống quản lý bảo trì sửa chữa COMMOS MRO theo hướng quản lý bảo trì và sửa chữa hiện đại, từng bước hướng đến xây dựng nhà máy thủy điện số tiên tiến. Với tinh thần cầu tiến, AVC luôn mong muốn được kết nối và chia sẻ với các Đơn vị trong, ngoài ngành Điện, trên mọi phương diện CĐS để ngày càng hoàn thiện, phát triển đạt hiệu quả hơn./.

Phòng Kỹ thuật và An toàn – AVC