Nhân dịp 93 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương phối hợp với Lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Bung cùng thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí.

Sau đây là một số hình ảnh của dịp thăm và chúc mừng:

Tại cơ quan Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam (QRT)

Tại cơ quan Báo Quảng Nam

Tại Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân tại thành phố Đà Nẵng

Tại Báo Công an Đà Nẵng

Tại Văn phòng đại diện Báo Lao động tại Đà Nẵng

 

Tại Đài truyền hình Đà Nẵng (VTV Đà Nẵng)