Ngày 27/6/2018 tại thành phố Đà Nẵng, 07 Nhà máy Thủy điện trên sông Vu Gia tổ chức họp bàn kế hoạch truyền thông cho nhân dân vùng hạ du sông Vu Gia thuộc huyện Đại Lộc trước mùa bão 2018.

Qua đó, các Nhà máy thống nhất đối tượng truyền thông năm này là tổ trưởng Tổ Đoàn kết trên toàn huyện Đại Lộc, số lượng khoảng 1000 đại biểu. Nội dung tuyên truyền là cung cấp thông tin cho người dân về sự biến đổi khí hậu theo chiều hướng ngày càng khắc nghiệt và khó lường, từ đó giúp đồng bào có biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ; Cung cấp các địa chỉ website phòng chống thiên tai các cấp cho nhân dân vùng hạ du; Giới thiệu các Nhà máy Thủy điện trên sông Vu Gia; Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Công tác truyền thông này đã được các Nhà máy Thủy điện trên sông Vu Gia phối hợp với huyện Đại Lộc tổ chức liên tục, đều đặn trong nhiều năm nay, với mục đính: Nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu; Xây dựng hình ảnh Nhà máy Thủy điện hoạt động vì môi trường, thận thiện và có trách nhiệm với cộng đồng.

07 Nhà máy Thủy điện trên sông Vu Gia bao gồm: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (Thủy điện A Vương); Công ty Thủy điện Sông Bung; Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi (NMTĐ Đak Mi4); Công ty Cổ phần Thủy điện GERUCO Sông Côn (Thủy điện Sông Côn 2); Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ (Thủy điện Sông Bung 4A); Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5; Công ty Cổ phần Sông Bung (MNTĐ Sông Bung 6).

Văn Lãm