“Mỗi ý kiến nhỏ của CBCNV mà được Lãnh đạo Công ty quan tâm giải quyết chính là yếu tố quan trọng để xây dựng, phát triển Công ty”, đó là lời của Chủ tịch Hội đồng Quản Trị – Nguyễn Trâm tại Hội nghị người Lao động năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC), được tổ chức vào ngày 08/5/2018.

            Hội nghị người lao động tại AVC được tổ chức đơn giản, nhưng đầy đủ ý nghĩa với người lao động. Các thông tin về tình hình sản xuất; mục tiêu nhiệm vụ và tài chính các mục được phổ biến rõ ràng, minh bạch. Ông Ngô Xuân Thế – Phó Tổng Giám đốc AVC cho biết: “Với nhiều đầu mục, mục tiêu, nhiệm vụ, trong năm 2017, AVC đã hoàn thành xuất sắc và song song với đó chất lượng sống của CBCNV đảm bảo được nâng cao; Người lao động có mức thu nhập ổn định, tạo được sự gắn bó với công việc”. Qua báo cáo tại Hội nghị, sản xuất kinh doanh AVC năm 2017 đạt những kết quả khá ấn tượng, sản lượng điện sản xuất đạt 1 tỷ kWh, lợi nhuận sau thuế đạt gần 300% so với kế hoạch đề ra. Rất nhiều mặt khác được Lãnh đạo và CBCNV AVC nỗ lực phấn đấu: tiết kiệm chi phí, tìm kiếm doanh thu tăng thêm từ dịch vụ ngoài (thị trường điện, thí nghiệm, bảo trì và sửa chữa các công trình điện…)

            Sâu sát và kịp thời là 02 từ nhận xét cho Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trong năm 2017 vừa qua. Các kiến nghị của người lao động tại Hội nghị năm 2017 đã được Công đoàn giải quyết ngay, bên cạnh đó còn trang bị nhiều thiết bị hỗ trợ chất lượng sống cho CBCVN làm việc trực tiếp, như máy xay bột, làm bánh mỳ, máy pha cà phê… Công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn để CBCNV tự tin, mạnh dạn trong nhiệm vụ và có thể hỗ trợ cho đồng nghiệp khác cũng được Công đoàn AVC chú trọng thực hiện. Đối với các chế độ, chính sách, nhu cầu thiết yếu trong sản xuất của CBCNV, Công đoàn AVC chủ động tìm hiểu, nắm bắt giải quyết triệt để và kịp thời.

TGĐ Cao Huy Bảo và Chủ tịch Công đoàn – Đoàn Ngọc Nam ký kết Kế hoạch thi đua 

            Điểm đặc biệt tại Hội nghị lần này là việc Lãnh đạo Công ty và Công đoàn AVC ký kết kế hoạch thi đua, thực hiện hoàn thành tốt công tác quản lý kỹ thuật và đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Kế hoạch đã nêu cụ thể từng đầu mục chính và đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ.

            Chỉ tiêu sản xuất năm 2018 của AVC được hoạch định bằng mục tiêu và nhiệm vụ, qua đó là các công tác quản trị; nguồn nhân lực; quản lý vận hành nhà máy Thủy điện A Vương; thị trường điện; cung cấp dịch vụ tăng thêm; quan hệ công đồng và đồng thời cũng đề ra các giải pháp cần thực hiện.  

Các ý kiến của người lao động tại Hội nghị

Hội nghị lần này đã tổ chức bầu ra Đại biểu tham dự Hội nghị NLĐ cấp trên; đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ năm 2018-2019

            Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trâm – Chủ tịch HĐQT AVC cho biết: Lãnh đạo AVC từ trước đến nay luôn quan tâm và giải quyết triệt để các vấn đề, vướng mắc trong mọi hoạt động của Công ty. Mỗi ý kiến của người lao động chính là những vấn đề vướng mắc mà Lãnh đạo không thể quan sát hết được. Vì vậy, Mỗi ý kiến nhỏ của CBCNV mà được Lãnh đạo Công ty quan tâm giải quyết chính là yếu tố quan trọng để xây dựng, phát triển Công ty.

Ông Nguyễn Trâm – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Ngộ – Phó Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO2 phát biểu tại Hội nghị

Ngọc Nhơn