Để thực hiện tốt công tác truyền thông cộng đồng, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão năm 2012, đại diện Công ty CP thủy điện A Vương, ông Nguyễn Văn Lô đã làm việc với Ban Tuyên giáo huyện ủy huyện Đại Lộc bàn kế hoạch phương hướng truyền thông cộng đồng tại các chợ trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn A – Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Đại Lộc đưa ra một số biện pháp hiệu quả trong công tác tuyên truyền tại các chợ trên địa bàn để làm sao cho mọi tầng lớp nhân dân nắm rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội. Kết thúc buổi làm việc, Công ty CP thủy điện A Vương cùng Ban tuyên giáo huyện ủy huyện Đại Lộc đi hiện trường khảo sát vị trí truyền thông tại các chợ nhằm đảm bảo trật tự an toàn cũng như địa điểm thu hút mọi người tập trung nghe truyền thông một cách hiệu quả.

Hình ảnh làm việc với Ban Tuyên giáo huyện ủy huyện Đại Lộc và khảo sát vị trí lắp dựng nhà truyền thông tại các chợ.

AVC tổ chức lắp đặt còi báo động phục vụ công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai tại Trung tâm bảo trì thủy điện và dịch vụ kỹ thuật.

Thanh Danh