Ngày 02/8/2012, tại Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Công ty cổ phần thủy điện A Vương và Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai vùng hạ du sông Vu Gia huyện Đại Lộc năm 2011 và bàn kế hoạch triển khai cho những năm đến; tham dự gồm đại diện chính quyền và các cơ quan, đoàn thể tại địa phương, các sở, ban ngành liên quan, đại diện chủ các hồ chứa thủy điện nằm trên lưu vực thuộc hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn.

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

Quang cảnh Hội nghị


            Chương trình phối hợp truyền thông giữa Công ty cổ phần thủy điện A Vương (AVC) và huyện Đại Lộc bắt đầu từ năm 2010, với mục đích rõ ràng, sâu rộng, nhằm giúp cho cộng đồng hiểu đúng về thủy điện, trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng về việc ứng phó với thiên tai tại 18/18 xã thuộc huyện Đại Lộc. Trong năm 2011, Chương trình được triển khai tại các trường học trên địa bàn huyện, đối tượng là các em học sinh cấp 2 và cấp 3, giúp các em nắm bắt và hiểu rõ lưu vực sông trên toàn tỉnh Quảng Nam, nội dung chủ yếu của quy trình vận hành hồ chứa thủy điện A Vương, bên cạnh đó, chương trình phát động cuộc thi “Giải pháp phòng tránh giảm nhẹ thiên tai góp phần mang lại yên lành cho mỗi gia đình và cộng đồng” thực sự đã nâng cao nhận thức cho các em về ý thức, trách nhiệm của mình đối với việc phòng tránh giảm nhẹ thiên tai. Cuộc thi có đề tài, nội dung phong phú, không những được triển khai rộng rãi trong các em học sinh mà tác động rộng lớn đến phụ huynh và xã hội.

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

Hội nghị được trực tiếp diễn ra tại gian trưng bày hiện vật tuyên truyền của Chương trình

            Công tác tuyên truyền đạt hiệu quả tốt nhất khi nó được dựa trên cơ sở của những căn cứ chính xác, minh bạch và công khai. Nắm bắt được điều này, trong 2 năm 2010&2011, AVC đề xuất huyện Đại Lộc cử 12 người trong các tổ chức: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chia làm 6 tổ luân phiên chứng kiến công tác vận hành tại Đập thủy điện A Vương (các kiến thức và quy trình vận hành hồ chứa thủy điện A Vương được AVC tóm tắt bằng hình ảnh, sơ đồ rất rõ ràng)           

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

Giới thiệu Trung tâm điều hành công tác PCLB của AVC tại huyện Đại Lộc

Bản đồ đo mức ngập lụt, nhằm giúp nhân dân nhận biết tốc độ nước dâng để có biện pháp phòng tránh, kịp thời di tản đến vùng cao tránh lụt, đã được AVC lập xong trong năm 2011 vừa qua. Bản đồ báo mức ngập tại huyện Đại Lộc này được xây dựng thông qua 72 cột mốc báo lũ tại các vùng trọng điểm ngập lụt, tập trung dân cư và tập trung tại 12 xã, thị trấn ven sông Vu Gia.

20120802-tongkettruyenthong1

Ông Nguyễn Văn Lê phát biểu về công tác PCLB của AVC và huyện Đại Lộc thời gian qua

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

Ký bản ghi nhớ Hội nghị

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

Hội nghị đã trao tặng loa cầm tay cho đại diện trường học và địa phương

20120802-tongkettruyenthong1

Trưởng Ban tuyên giáo huyện Đại Lộc phát biểu tại Hội nghị

20120802-tongkettruyenthong1

Ông Lê Trí Tập – Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị

20120802-hoinghidaiLoc

Phó Bí thư huyện ủy huyện Đại Lộc phát biểu

            “Với hành động xuất phát từ ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, một doanh nghiệp như AVC đã chủ động phối hợp với địa phương triển khai chương trình truyền thông cộng đồng phòng tránh giảm nhẹ thiên tai một cách bài bản, bằng những hành động cụ thể, chia sẻ một phần vật chất, kinh tế cho cộng đồng xã hội chính là đã thực sự thể hiện doanh nghiệp của một nhà nước định hướng Xã hội chủ nghĩa” như lời Phó Bí thư huyện ủy huyện Đại Lộc phát biểu tại Hội nghị.

            Trong năm 2012 này, chương trình tiếp tục triển khai với việc thành lập Trung tâm điều hành phòng chống lụt bão tại cơ sở sản xuất của AVC tại huyện Đại Lộc, lắp đặt hệ thống thông tin và cảnh báo xả tràn hồ A Vương tại huyện Đại Lộc, lập hệ thống báo mức ngập lụt dọc sông Vu Gia thuộc Đại Lộc, tổ chức Hội nghị truyền thông tại các chợ trên địa bàn huyện Đại Lộc, …  

Các hình ảnh khác

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

20120802-tongkettruyenthong1

Ngọc Nhơn