Ngày 15/02/2017, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Chủ trì hội nghị do ông Phan Đức Hơn – Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), ông Ngô Việt Hải – Tổng Giám đốc EVNGENCO2 và ông Nguyễn Trâm – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AVC. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo EVNGENCO2, Lãnh đạo AVC và các CBCNV Công ty.


20170216_HNTongKet1
Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2016, AVC đã cung cấp điện cho phát triển kinh tế – xã hội với tổng sản lượng 610,6 triệu kWh, đạt 115,2% kế hoạch năm, vượt mức kế hoạch sản lượng điện năm 2016. Doanh thu năm 2016 tăng 20% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 281% so với chỉ tiêu do Đại hội đồng Cổ đông giao. Bên cạnh đó các tổ máy Nhà máy thủy điện A Vương đã luôn được vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng đúng huy động của A0 và xả nước phục vụ hạ du theo kế hoạch của địa phương.

Năm 2016 là năm AVC khởi đầu gặp nhiều khó khăn do lượng nước thiếu hụt từ đầu năm lớn (mực nước đầu năm là 361,6m , thiếu 18,4m so với mực nước dâng bình thường, tương đương thiếu hụt sản lượng 109 triệu kWh), bên cạnh đó là ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài, lượng nước về hồ trung bình 6 tháng đầu năm chỉ đạt 12,76% (tần suất 95-97%), thấp hơn nhiều so với lưu lượng nước về cùng kỳ của 7 năm từ khi nhà máy đi vào hoạt động.

Năm 2016 cũng là năm đầu tiên AVC vận hành hồ chứa trong cả mùa khô và mùa lũ theo Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn với vai trò góp phần giảm lũ hạ du về mùa lũ, cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho hạ du về mùa khô, điều đó cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016. Tuy vậy, AVC đã nỗ lực hiện mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm, nghiêm túc thực hiện và tuân thủ đúng quy trình liên hồ và được địa phương đánh giá rất cao trong việc phối hợp khai thác tối ưu tài nguyên nước từ hồ chứa Thủy điện A Vương

Các công tác sản xuất kinh doanh khác của AVC đạt nhiều kết quả tốt, hoàn thành thí nghiệm hiệu chỉnh, đưa vào vận hành và bảo trì các công trình điện như: Bảo trì NMTĐ Sông Bung 4, trạm 220kV Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng; Thí nghiệm hiệu chỉnh Dự án thay máy biến áp trạm 220kV Dốc Sỏi, thí nghiệm Trạm biến áp Mỏ Cày, thí nghiệm định kỳ các trạm biến áp do Công ty truyền tải điện 2 quản lý; Tiếp tục tham gia nhiều hạng mục tại các công trình NMTĐ Sông Bung 2, NMTĐ Sông Tranh 3, NMTĐ Bản Ang, trạm 220kV Sơn Hà, trạm 220kV Vũng Tàu…
Tại Hội nghị tổng kết, Lãnh đạo AVC tiếp tục đề ra các mục tiêu cho năm 2017 như: vận hành an toàn Nhà máy Thủy điện A Vương; thực hiện nhiệm vụ tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận về kinh tế; phấn đấu sản xuất của Nhà máy Thủy điện A Vương đạt trên 600 triệu kWh điện; thực hiện tốt công tác bảo trì và thí nghiệm thiết bị điện, nhà máy điện, trạm biến áp theo hợp đồng và chuẩn bị triển khai cho các công trình mới… Trên cơ sở đó, Lãnh đạo AVC đã lập ra các giải pháp cụ thể cho từng công việc của Công ty.

20170216_HNTongKet2

Ông Phan Đức Hơn – Chủ tịch EVNGENCO2 (ngoài cùng bên trái) tham dự hội nghị

20170216_HNTongKet3

Ông Ngô Việt Hải – Tổng giám đốc EVNGENCO2 phát biểu chỉ đạo hội nghị

20170216_HNTongKet4

Ông Nguyễn Trâm – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AVC phát biểu tại hội nghị

20170216_HNTongKet5

Ông Lê Đình Bản – Phó Tổng giám đốc AVC báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016,
mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của AVC

20170216_HNTongKet6

Ông Trần Thành Dũng  – Quản đốc Phân xưởng Vận hành phát biểu tại hội nghị

20170216_HNTongKet7

Ông Ngô Xuân Thế – Trưởng phòng Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị

20170216_HNTongKet8

Ông Võ Văn Việt – Quản đốc Phân xưởng Sửa chửa Cơ Điện phát biểu tại hội nghị

20170216_HNTongKet10

Lãnh đạo EVNGENCO2 trao bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016

20170216_HNTongKet11

Lãnh đạo EVNGENCO2 trao bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016

20170216_HNTongKet12

Lãnh đạo AVC trao bằng khen cho  CBCNV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016

20170216_HNTongKet13

Lãnh đạo AVC trao bằng khen cho CBCNV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016

Thành Trung